Digitalizace starých knih, novin, a jiných dokumentů

  • Mohu vyhledat a nafotit staré noviny, knihy, časopisy, ale i dobové publikace (gruntovní knihy)a jiné zajímavé dokumenty, které jsou uloženy v knihovnách, archivech, muzeích na území bývalého Severomoravského kraje (Severní Morava a České Slezsko a převést do formátu PDF, a zaslat na libovolně dostupném nosiči dat.
  • Pokud jsou tyto dokumenty chráněné autorskými právy, či jinými omezeními, musí si zadavatel opatřit na své náklady povolení a požádat majitele těchto publikací o jejich digitalizaci zprostředkovaně mou osobou.
  • Vyhotovené stránky budou přehledně popsány, takže v každém digitalizovaném dokumentu bude snadná orientace. Pro představu jak taková digitalizovaná strana vypadá, nahlédněte do vzorových fotografií.
  • Ceník všech těchto služeb přikládám v samostatné příloze.

Jevíte o tuto službu zájem?

Neváhejte a napište mi pomocí kontaktního formuláře.