On-line bádání

Pozemkové knihy

Každý pozemková kniha obsahuje jmenný seznam osob obsažených v dané pozemkové knize, popř. v knize svatebních smluv či jiných listin. To umožňuje velmi rychle a jednoduše najít požadovaný dokument (kupní nebo prodejní smlouvu, nebo svatební smlouvu). Může se hledat podle jména osob, podle čísla domu popřípadě podle datumu zápisu daného dokumentu.

Originály těchto stran nebudou dostupné online, ale mohou být zaslány obratem na požádání za poplatek, který je stanoven 5€ za údaj. Platbu je možno jednoduše uradit přes systém Pay-Pal nebo bankovním převodem.

Indexy budou průběžně doplňovány i podle ohlasu nebo přání badatelů. Mám jich v současně digitálně nafocených okolo 200, ale jejich zpracování vyžaduje určitý čas.

Číslování stránek v databízi neodpovídá originálu, protože jsou tam číslovány všechny stránky i prázdné. Proto jsem zvolil svůj vlastní systém. Nelze se tak obrátit přímo na archiv, aby vám příslušnou stranu vyhledali.