Prohlášení o přístupnosti

Struktura stránek sudetengenealogy.eu je navržena a napsána podle známých metodik Blind Friendly Web, WCAG 1.0. a splňuje pravidla pro tvorbu přístupného webu.

Prohlížeče

V následujících internetových prohlížečích byla webová stránka odskoušena všechny prvky stránky se zobrazovaly bez nějakých zásadních potiží.

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google chrome

Písmo

Webová stránka má definované písmo v relativních jednotkách, tím je zajištěno, že obsah v textové podobě můžete libovolně zmenšovat a nebo zvětšovat pomocí internetových prohlížečů.

Norma dokumentu

Struktura stránek a obsahu psaná v normomavém předpisu XHTML 1.0 Strict. Všechny grafické doplňky jsou prezentovány pomocí kaskádových stylů (CSS).

Klávesové zkratky

K usnadnění pohybu na stránkách můžete využít tyto klávesové zkratky.

  • Alt + 0 Prohlášení o přístupnosti
  • Alt + 1 Přejdi na obsah
  • Alt + 2 Titulní strana