Digitalizace českých archívů

Od 1. ledna roku 2010 a objevila na Internetu možnost bádání v matričních zápisech Zemského archivu (ZA) Opava a jeho pobočky v Olomouci. Dnes můžete z domova, nebo jiného příjemně vytopeného pokoje, nahlížet do historických dokumentů a hledat spojení mezi svými blízkými i vzdálenými příbuznými, což je značná výhoda oproti minulosti. ALE! Mezi badateli se rozšířily první zjištěné nedostatky při vyhledávání a prohlížení matrik, které byly digitálně zpracovány.

Matriky a jejich číslování odpovídá počtu ofocených dvoustran. A tady nastává velký problém. Velká část matrik mají vytvořený index (představuje abecední seznam osob zapsaných v matrice). Tento index v případě takto vystavených matrik na Internetu, ale pozbývá svého významu, protože číslo uvedené u snímku neodpovídá stránce zapsané v indexu. Tento velký handicap bádání zbytečně prodlužuje a při soustavném listování v matrice v podstatě badatele umoří. Ten pak se často dopustí chyby nebo z důvodu únavy, záznam lehce přehlédne.

Zpět na přehled článků

Chtěli by jste kvalitnější služby?

Více informací naleznete na stránce badatelská komunita.

Více informací